NYE WEBSITE LOOK, SAMME KVALITETSPRODUKTER - GRATIS DOMESTISK STANDARD FRAKT PÅ ALLE BESTILLINGER!

100% OF ALL SALES FROM DECEMBER 2018 WENT TOWARD PROJECT MUISNE

PROJECT MUISNE

I 2016 blevMuisne, Ecuador, ramtaf et jordskælv med enstyrkepå 7,8, hvilketresulteredeiødelæggelseafboligerogsamfundiområdet. Dettejordskælvvaretaf de mestkraftfuldejordskælv, der ramte Ecuador siden 1970'erne. To årsenereersamfundetiMuisnestadigikkeheltkommet sig, og der ermennesker, der stadigerhjemløse. Målet med PROJECT MUISNE er at hjælpefamilieribyenMuisne, der blevpåvirketafjordskælveti 2016. Vidonerer 100% af alt voressalgpåvoreshjemmesidemellem nu ogindtiljul. Den førsteugeijanuarvilEcuadaneflyvenedtil Ecuador og med de penge der erdoneret, ogbygge fem hjemiMuisne

Thank you for all your help with Project Muisne!

Søg i vores butik